Kết quả thi năng khiếu đợt 2 (ngày 28/7/2017).

Bạn cũng có thể thích