Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 04-NQTW khóa XII của Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Những ngày đầu của năm mới 2017, Đảng bộ trường CĐSP Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 04-NQTW khóa XII của Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi học tâp.

Đồng chí Lê Hoàng Hà- Phó bí thư Đảng bộ – Phó Hiệu trưởng nhà trường Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04-NQTW Đảng khóa XII:

Đồng chí Ngô Văn Tuấn – Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng nhà trường trao giấy khen thưởng cho các chi bộ; các cá nhân:

Đồng chí Ngô Văn Tuấn – Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng nhà trường quán triệt và học tập Nghị quyết số 04-NQTW khóa XII:

Bạn cũng có thể thích